Hjem

bundegaard.dk

Familien Kongstad byder velkommen til bundegaard.dk

 

Dette website er tiltænkt som et lille indblik i vores lille families gøren og laden igennem livets mangfoldige begivenheder.

Ovenstående billede er fra april 2013, hvor vores datter blev konfirmeret.

 

 

Stærk salgsprofil med stor ledelses erfaring

 

Autodidakt Butikschef og salgsprofil, 38 år, Søger i områder: Midtjylland, Nordvestjylland, Sydvestjylland, men er villig til at bruge transport tid.

 

Stærk salgsprofil og leder med godt overblik, og blik for den enkelte medarbejders trivsel i hverdagen, med en åben og ærlig lederstil, som går foran, og viser vejen på gulvet, og administrativt er meget stærk. Møder udfordringer med åben pande. Velfunderet ud i salgs- og butiksarbejdet, og i brugen af salgsteknikker. Stor viljestyrke og drivkraft. Pligtopfyldende og struktureret.

 

20 års joberfaring, 12 års ledererfaring

 

Hvad jeg kan og står for.

 

Salgsarbejdet, og den daglige kontakt med mennesker herigennem brænder jeg inderligt for, og har god forståelse for, hvad der kræves for at sælge, og løfte det personlige salg hos den enkelte medarbejder gennem konstruktiv kritik og sparring, og har en god indsigt i hvad der kræves for at opretholde de gode kunderelationer i enhver situation.

 

Erfaringer erhvervet igennem mere end 12 års virke i detailbranchen har givet mig en god indsigt i, hvad der kræves af tiltag og godt købmandskab for, at kunne påvirke den daglige drift og resultat i positiv retning.

 

En vigtig del af mine jobs har været, at være udadvendt og opsøgende i sit salg, og herigennem skabe eks. den dagligvare handlende kundes positive interesse for køb af mobiltelefon og abonnement hertil hos Telenor, og yderligere produkter, såsom bredbånd og mobilt bredbånd, ved en grundig behovsafdækning af kunden, og derved kunne præsentere en samlet fordelsløsning for kunden

 

Endvidere har jeg god erfaring i ledelse, motivation og undervisning af medarbejdere, gennem daglige udfordringer, konstruktiv kritik, og anerkendende adfærd medarbejdere og leder imellem, og formåede at give alle medarbejdere indsigt i, hvordan forretningen drives, med fokus på opnåelse af budget mål, og personlige salgs mål, og hvor alle ydede den forventede service af enhver art over for kunderne.

 

Jeg kan tilbyde en voksen mand, som kan skabe den naturlige afslappede salgssituation, hvor både sælger og kunde er på bølgelængde, og har en positiv dialog med respekt for det enkelte individ. Jeg er vedholdende og bliver ved når andre måske giver op, og får løst opgaver til deadlines og på korrekt vis, og går forrest når salget er svært.

 

Til trods for, at jeg har lært meget, så er der selvfølgelig stadig ting jeg mangler viden om.

Dette ser jeg dog ikke som nogen hindring, da al min erfaring og kunnen inden for salgs- og detailbranchen er opnået autodidakt, igennem hårdt arbejde, viljestyrke, stor energi og mod. Jeg er ydmyg overfor, at der i denne, som i enhver anden ny stilling vil være ting, som jeg ikke har erfaring med, og som kræver tillæring og personlig udvikling, og ikke mindst hårdt arbejde.

 

Yderligere kan jeg tilføje, at jeg behersker engelsk i skrift og tale, samt et forholdsvist fornuftigt kendskab til tysk i tale, ligesom jeg også har gode IT kundskaber, hvilket altid har været en stor del af arbejdsdagen.

 

 

Ledercredo for Dan Kongstad

 

Jeg vil gøre mit bedste for, at dygtiggøre medarbejdere og kollegaer igennem min egen dygtighed.

Jeg tror på modet som leder, og pligten til at udvise den autoritet, som min lederrolle angiver. Med autoriteten kan jeg uddelegere, definere og træffe beslutninger i mit daglige virke som leder.

I min uddelegering af opgaver og ansvar tror jeg på den enkelte medarbejders evner, og grundlæggende lyst til at gøre arbejdet, samt den enkelte medarbejders erkendelse af sit ansvar for at lykkes.

Herigennem er jeg bekendt med mit ansvar for, at være inspirator og igangsætter, samt at være til stede i form af anerkendelse og udvise den fornødne tillid.

 

Jeg tror på at jeg igennem mine ord og handlinger som leder, opnår den fulde tillid og respekt hos medarbejdere, kollegaer og nærmeste ledere. At alle har tillid til min dømmekraft og respekterer mine beslutninger taget rationelt og intuitivt.

Jeg vil gøre mit bedste for, at udvise stor positivitet i mit daglige arbejde, og møde udfordringer og forandringer positivt, og gå foran i bestræbelserne på, at nå opstillede mål og retningslinjer, og være drivkraften for nye tanker og kreativitet.

Jeg vil gøre mit bedste for, at der opstår synergi imellem de organisatoriske retningslinjer og det daglige arbejde, igennem mine ord og handlinger som fødes af ovenstående tanker i dette credo.

 

 

 

 

 

.

Copyright © All Rights Reserved